Důvěra & naslouchání2019-05-23T22:29:43+01:00

Poslech je umění, dovednost a disciplína a je nezbytný pro budování důvěry v týmu. Pochopili jsme, že jedna z “malých” věcí, které můžeme udělat pro respektování lidí, je že se staneme skvělými posluchači. Proto posloucháme své zaměstnance a okolí, abychom zjistili, jaké aspekty práce považují za nejvýhodnější, nasloucháme nápadům, zpětnévazbě a myšlenkám svých lidí.

Důvěra: Důvěřujeme a respektujeme. K vybudování silného týmu musí existovat vysoká úroveň důvěry. Důvěra drží lidi pohromadě a buduje vnitřní soudržnost. Synonymum důvěry je odpovědnost, proto poskytujeme příležitosti k zodpovědnosti Každý člen týmu má tak konkrétní odpovědnost za určitý úsek práce či úkol, což vede k vyšší efektivitě uvnitř týmu.