Projektový management2019-05-23T21:50:29+01:00

Projektový management

Naším cílem je vytvořit jeden tým s klientem, abychom dosáhli společných cílů a splnili veškeré požadované milníky během projektu. Projektoví manažeři Sii mohou nastoupit v libovolné fázi projektu, nicméně nejlepší výsledky přináší zapojení již od úvodních fází, kdy jsme součástí přípravy plánu, strategie a rozpočtu. Vzhledem k rozsáhlým znalostem v rámci různých odvětví jsme schopni zajistit rychlou adaptaci projektového týmu a zohlednění vašich konkrétních a specifických požadavků.

Business analýza

Plánování

Řízení zdrojů

Projektová dokumentace

Implementace

Reportování

Naši klienti

Kontaktujte nás