Benefity vs Plat

Rovnováha mezi pracovním a soukromým životem se stala jedním z nejzmiňovanějších trendů dnešní doby. Podle hodnocení zaměstnanců jim společnosti poskytují smysluplné benefity, ale i takové, které až tak moc nelákají. Tedy ne všechny benefity mají pro lidi stejnou váhu.

Společnosti soutěží o nejlepší talenty na světě tím, že se snaží nabízet zaměstnancům skvělé výhody. V roce 2017 uvedlo 57% uchazečů o zaměstnání, že určité benefity patří mezi nejdůležitější faktory při rozhodování o nové práci.
A protože věříme, že zaměstnanci jsou největšími vyslanci značky a produktu, ponořili jsme se trochu hlouběji do průzkumů spokojenosti a podívali se na skutečné výhody a přínosy, které zaměstnanci mají, kterých si skutečně cení a které pro ně naopak nemají vůbec žádný význam.
To vše na základě našeho interního rozsáhlého průzkumu, kterému jsme se věnovali posledního půl roku

Tedy pojďme na to
Většina, a nejen našich, zaměstnanců uvádí mezi hlavními a vítanými výhodami s největším dopadem na jejich spokojenost tyto:

Home office
Sick Days
Vzdělávání
Flexibilní pracovní doba

Z průzkumů motivace zaměstnanců na povrch dále vyplývá důležitost možnosti rozvoje, odborného a kariérního růstu v rámci firmy. Zajímavá pracovní náplň, kde lze vidět výsledky práce. Možnost realizovat se a vystoupit z řady je také rozhodující při podpisu smlouvy.Nedostatek uznání a omezený kariérní růst bývají naopak velkým důvodem k odchodu.

Zpátky ke vzdělání
Mnoho zaměstnanců se ptá – a je to pro ně velmi důležité – na možnost vzdělávání, účasti na workshopech, na konferencích, seminářích, možnost prohlubování znalostí, využití mentora, kouče, získání certifikací. Zaměstnanci jsou přitom ochotni na kurz či seminář přispět určitou částkou peněz ze svého ohodnocení, což je fér a díky tomu firma chápe, jak je to pro daného zaměstnance důležité.

Pro koho vlastně pracuji?
Důležitá je i stabilita a atraktivita daného zaměstnavatele. Češi chtějí pracovat pro známé a úspěšné firmy. Jsou pak hrdými nositeli značky. Na otázku, kde pracují, se pak rádi pochlubí.

Nebudu sedět v koutě
Dnešní zaměstnanci se chtějí aktivně zapojovat a ovlivňovat, co se kolem nich děje.
Možná to mnohým, zvlášť starší generaci, bude připadat divné, ale lidé v dnešní době jsou ochotni pracovat za méně peněz, ale tam, kde získají prostor stát si za svými názory, projevit se a kde se jim dostane uznání za práci a něco nového se naučí. Pro lidi je důležitá účast na zajímavých projektech a smysluplnost toho, co dělají.
Mnoho zaměstnanců v opačném případě zpohodlní, nemají motivaci, nic, co je žene kupředu. A právě proto dnes firmy nastavují takovou morálku a prostředí, kde lze fungovat lépe a s radostí a kde vedení naslouchá kreativním nápadům a inovativním návrhům svých lidí, ovšem tady pozor! Naslouchat nestačí, musíte s nápady dále pracovat. V opačném případě ztratíte  jejich angažovanost a chuť pro nadšení a nové nápady. A z vašich lidí se stanou zvladlé květiny, které se budou do práce ploužit, ne běžet s nadšením, o tom je nové “Human Relations”.  Bowlingové dráha na pracovišti či fitness jsou příjemným zpestřením, ale to vám zaměstnance ve firmě neudrží.

Kultura, vize, hodnoty
Kultura a hodnoty společnosti jsou velmi důležité. Kultura musí být lidem blízká a měli by být ztotožněni s hodnotami společnosti.

Co je ještě důležité?
Respektovatpotřeby zaměstnanců na flexibilitu pracovních podmínek, pokud jde o začátek a konec pracovní doby. Flexibilita se v některých společnostech rozšiřuje i na kancelářské prostory – zaměstnanci mohousedět a pracovat kdekoli chtějí v sídle společnosti. Lidé si také zakládají na komunikaci a spolupráci s kolegy v týmu, podporu nadřízených při řešení pracovních problémů, a atmosféře na pracovišti.
Na co nesmíme zapomenout je i transparentnost a informovanost svých zaměstnanců o možnostech využití benefitů / kurzů, školení atd./. Ne všichni zaměstnanci tuší, na jaká školení mají nárok. Co tím chceme říci? Nesmí váznout interní komunikace, vzájemná empatie, transparentnost, fairplay, vstřícnost, ochota a otevřená komunikace. Nikdo nechce fungovat v prostředí, ke vlastně nevíte, na čem jste.

Závěrem…
Je dobré, že zaměstnanci mají finanční hranici, pod kterou nepůjdou, váží si sami sebe a své práce. Je také důležité to, jak se cítí a jak jsou spokojeni s tím, co dělají. Musí se do práce těšit a jejich práce by se měla podobat jejich představě o práci snů!
Pokud totiž lidé dostanou jinou nabídku, která bude trochu pod jejich finanční hranicí, ale ve firmě se budou cítit jako žádané osoby, které mají možnost věci posouvat dále a je o ně dobře postaráno, nečekejte, že u vás zůstanou navěky.
Zatímco některé výhody jsou sice skvělý způsob, jak získat zaměstnance, nejsou však jedním z hlavních faktorů, které zaměstnance udrží spokojené v práci a dlouhodobě ve vaší společnosti.

Když se totiž staráte o lidi dobře, získáváte vyšší produktivitu. Spíše, než přehledy, kolik hodin tráví vaši lidé u počítače, zajímejte se o jejich splněné cíle, spokojenost, výstupy a výsledky.

Autor: SII Czech

2019-04-15T18:04:49+01:00