Přemýšleli jste někdy o tom, jaký dopad má sedadlo, které si vyberete během jednání?

V průběhu svého života budete sedět na mnoha různých místech: na gauči, u večeře, v kině atd. V takových situacích tolik nezáleží, jaké sedadlo si vyberete,  ale v konferenční místnosti a dokonce i v letadle, pokud letíte na služební cestu, tato zdánlivě malá rozhodnutí vypovídají o vaší povaze a vnímané úrovni moci.

V konferenční místnosti

Představte si: vstupujete do konferenční místnosti na schůzku, kde je obdélníkový stůl. Generální ředitel sedí buď v čele stolu, nebo uprostřed stolu. V obou případech může pozorovat, kdo přichází pozdě a kdo odchází brzy – to je očividně pozice moci. Vlevo a vpravo od šéfa jsou jeho nejdůvěryhodnějšími kolegové. Jeden by si mohl zpočátku pomyslet, že toto uspořádání je prostá náhoda nebo zvyk. Společnost Livingston zkoumala více než 40 000 šéfů a zaměstnanců na toto téma a zjistila, že jde o obraz příslušné struktury moci.

Na služební cestě

Uspořádání sezení není důležité pouze v kanceláři, ale také během služebních cest. Kde byste například měli sedět jako výkonný manažer v letadle? Přirozeně co nejvíce vpřed, říká Livingston, “v blízkosti pilota, hlava letadla”. A pokračujeme. Jaké je optimální místo v taxíku? Podle spol. Livingston je optimální pozice na pravé straně v zadní části vozu. Na této pozici můžete plně vychutnat prostor a přitom nepřijdete o velitelskou pravomoc.

V posledních letech se stále management vymaňuje z “kanceláří v rohu”, naopak  chce mít neustálou interakci s podřízenými. Některé společnosti dokonce jdou ještě dál – vedení si určuje, kdo sedí vedle něho ve snaze získat co nejvíce informací od svých zaměstnanců a zažít atmosféru.

Jistá studie tvrdí, že v každé konkrétní místnosti se nacházejí tři skupiny: kvalitní pracovníci, kteří mají tendenci pracovat pomaleji, ale dbají na kvalitu odvedené práce, obecní pracovníci, ti představuji zlatou střední cestu a výrobní pracovníci, kteří mají tendenci zastat více práce, která je ovšem nižší kvality. A nejlepších výsledků firma dosáhne, když jsou obecní pracovníci pospolu, protože působí na podobné vlnové délce a kvalitativní a produktivní pracovníci sedí společně. Ačkoli tyto dvě skupiny myslí a produkují práci jiným způsobem, jejich talenty se doplňují a mohou se navzájem ovlivňovat a spolehnout na sebe.

Ve studii, která proběhla po dobu dobu dvou let a ve společnosti 2 000 pracovníků, vedl tento typ uspořádání ke 13% zvýšení produktivity a 17% zvýšení efektivity.

Stejně důležité, jako kde sedíte, je, jak sedíte. Dlouhodobé sedání není zdravé, nicméně ani několikahodinové stání. Jaké je řešení? Směs obou. Odborníci doporučují “dynamiku stojícího sedadla”, kterou vřele doporučujeme i my ze Sii.

2019-04-15T16:25:17+01:00