Po podpisu nové pracovní smlouvy jste se rozhodli nenastoupit?

Situace, kdy zaměstnanec nenastoupí do práce, i když původně nabídku přijal.

Jak to vzít? Co s tím? Pojďme se na to podívat z obou stran, tedy z pohledu společnosti, která zaměstnance přijala – a kandidáta, který nabídku přijal.

Z pohledu zaměstnavatele jde v první fázi o rozčarování, nezřídka až šok a vztek. Ale je dobré si uvědomit, že pokud jsou lidé ochotni odejít ještě před tím, než začnou u vás pracovat, pak jste pravděpodobně ušetřili, protože jste do nich neinvestovali 6 až 12 měsíců tréninku, jen aby se pak stejně zvedli a odešli.

A navíc, pokud jsou ochotni tak snadno zahodit dohodu, kterou s vámi uzavřeli, jejich morální kompas zřejmě nemíří tak správným směrem, kterým byste chtěli.

Ale vše není jen černé nebo bílé.

Ve skutečnosti je v dnešním světě běžné přijmout nabídku, ale poté obdržíte lepší od jiné společnosti, krátce po přijetí té první. Nebo můžete neočekávaně zjistit, že se musíte díky rodině stěhovat, důvodů může být několik a opravdu se mohou nastřádat v nejméně vhodnou dobu.

Některá rozhodnutí, jako například výběr špatné restaurace nebo delší trasy do práce, výběr ne tak skvělé dovolené nemají žádné vážné důsledky pro váš život. Naproti tomu důležitá rozhodnutí, jako je výběr nesprávného partnera nebo špatné práce, mohou způsobit, že se váš život změní v peklo.

Samotné přijmutí nové pracovní nabídky je velmi vzrušující a někdy je snadné nechat si ujít nebo přehlédnout důležité faktory. To prvotní “Jste přijat“ je prostě až euforické. Před přijetím pracovní nabídky je proto důležité zvážit, jestli je pro vás konkrétní pracovní pozice vůbec vhodná Pokud strávíte čas zpracováním všech informací, abyste plně pochopili, co daná pozice obnáší, pak jste schopni učinit správné rozhodnutí. Důležité je tedy nenechat se ovlivnit prvotním nadšením.

Pokud jste již nabídku zaměstnání přijali a podepsali smlouvu, projděte si důkladně dokument. Podívejte se na ustanovení o zrušení pracovního poměru či jiné formy spolupráce.

Většina smluv nebude obsahovat žádné konkrétní doložky tohoto druhu a obecně se zaměří na úroveň platů, doložky o důvěrnosti a odpovědnosti. Je tedy dosti pravděpodobné, že vaše rozhodnutí nebude mít právní následky, ale i tak radíme, poradit se s právníkem. Musíte vědět, zda by vás mohlo něco hrozit; některé smlouvy například říkají, že máte určité časové období, během něhož můžete ji odmítnout, nebo že musíte dát vědět o svém rozhodnutí určitý počet dní předem.

 A jak se dále zachovat?

Nezapomeňte, že i když odmítáte nabídku práce, společnost, která vás najala, neudělala nic špatného.

Pracovníci HR dané společnosti nebo jimi najaté agentury do vás ve skutečnosti vložili nemalé úsilí a čas v rámci výběrového řízení a pak dali přednost přede všemi ostatními kandidáty právě vám. Co je nyní čeká? Týdny či měsíce bez nového člena týmu, který stále pojede v neúplném počtu – a HRistům nastává dalších období pátrání a pohovorů s novými kandidáty. Stojí to nejen čas, ale i peníze a nervy. Protože…

– Ještě, než vy oznámíte, že nenastoupíte, společnost oznámí, že hledání pozice skončilo – zaměstnavatel dá vědět všem náborovým agenturám, které využívá, že pozici obsadila a všichni ostatní potenciální kandidáti jsou o této skutečnosti informováni.

– Zaměstnavatel pro vás vytvoří plán, onboarding, což zahrnuje přehled časů, termínů schůzek se všemi zaměstnanci, šéfy, vedoucími daných oddělení, které jsou pro vaše fungování důležité, protože nalodění nového zaměstnance je prioritou.

– Informována je tak i celá společnost. Lidé se těší, že nový projekt může nyní pokračovat hladce s reálnými deadliny, nebo že budou mít další posilu do týmu, tím pádem více času a volna a podobně.

– Systémy, software a hardware jsou objednány a nastaveny, což zahrnuje novou e-mailovou adresu, novou licenci pro interní CRM, laptop, telefon/tarif, klíče, bezpečnostní karty.

Jak můžete vidět, seznam je dlouhý a začíná se na něm pracovat hned poté, co jste se s firmou dohodli a podepsali formální pracovní smlouvu. Někdy může firma po akceptování nabídky začít s přípravou ještě před podepsáním smlouvy, pokud je proces onboardingu časově náročnější.

Proto se snažte vysvětlit vaši situaci

Vyjádřete vděčnost za možnost získat nabídku zaměstnání a stručně vysvětlete, proč ji musíte zrušit.
Společnost si zasluhuje přinejmenším trochu kontextu, proč jste se nakonec rozhodli nenastoupit. Takže, ať už jste dostali lepší nabídku jinde, nebo se váš život vydal jiným směrem, vysvětlete taktně důvody, proč jste změnili názor.
Uvědomte si, že pokud je váš důvod lepší nabídka práce u jiné společnosti, mohou se manažeři pokoušet s vámi vyjednávat s cílem přesvědčit vás, abyste si odmítnutí rozmysleli. Předtím si vy musíte promyslet, zda by nějaké důvody mohly přeci jen změnit vaše rozhodnutí nabídku odmítnout a původní zase přijmout a buďte pevní ve svém rozhodnutí. Žádná z firem se asi nenechá napínat donekonečna a mohlo by se vám stát, že skončíte nakonec bez nabídky.

Pochopte důsledky

Bez ohledu na důvod odmítnutí nabídky práce, kterou jste dříve přijali, si uvědomte, že se vás možná později dotknou důsledky vašeho jednání. Danou společnost můžete profesně za pár let potkat, nebo lidé, kteří zasedali v příjímacím pohovoru, mohou sdílet váš příběh o odmítnutí s jinými kolegy v jiných společnostech ve stejné branži. Zkrátka počítejte s tím, že se vaše cesty mohu v budoucnu opět zkřížit.

Proto při vysvětlování odmítnutí jednejte s respektem a zdvořilostí – to je klíč k udržení co možná nejlepších vztahů s vašimi téměř zaměstnavateli. A hlavně nečekejte. Dejte vědět, jakmile si uvědomíte, že už nechcete nastoupit. Čím dříve dáte vědět, tím dříve zaměstnavatel může začít hledat vaši náhradu. A ocení rychlou komunikaci. Buďte upřímní.

Ale zpět k otázce: je přijatelné odmítnout nabídku poté, co jste ji podepsali? V dokonalém světě ne, ale stává se to celkem často. Jak jsme již uvedli, hlavní je váš přístup.
Pokud máte ve stejné době rozjednaných více pozic, můžete požádat danou společnost, aby na vaše rozhodnutí počkala. Pokud si nejste jisti náplní práce, nechte si také pár dní na rozmyšlenou. Je to určitě lepší, než přislíbit spolupráci a následně daný příslib odvolat. Pokud o vás daná firma stojí, určitě počká.

Autor: SII Czech

2019-04-15T18:12:00+01:00